Державна реєстрація речових прав
Державна реєстрація речових прав

Поділитися новиною:

Державна реєстрація речових прав

Законодавством України передбачено, що обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права (власності, володіння, сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, господарського відання, оперативного управління, постійного користування та оренди земельної ділянки, користування будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, іпотеки, довірчого управління майном та ін.) та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування.

Державна реєстрація зазначених вище прав є обов’язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав).

Інформація, що надається з Державного реєстру прав у паперовій формі, формується на підставі відповідної заяви за допомогою програмних засобів його ведення. Під час надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді інформаційної довідки використовуються також відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі — реєстри).

Заява про надання інформації з Державного реєстру прав заповнюється українською мовою: способом машинного друку або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень — у разі подання заяви в паперовій формі, або за допомогою спеціальної форми на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру — у разі подання заяви в електронній формі.

В інформаційній довідці з Державного реєстру прав зазначаються відомості, наявні у Державному реєстрі прав та реєстрах, щодо об’єкта нерухомого майна, крім персональних даних суб’єктів речових прав на нерухоме майно (реквізитів документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податку). За бажанням фізичної та юридичної особи можна отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

В інформаційній довідці з Державного реєстру прав, що видається у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку зазначається інформація про суб’єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування.

За надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді інформаційної довідки справляється плата у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України. 

 

Особливості та порядок отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі

Подання заяви для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється особисто заявником (його представником на підставі довіреності) або шляхом надсилання поштою з описом вкладення. Від імені юридичної особи заяву про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі подає її керівник або інша особа на підставі виданої такою юридичною особою довіреності 

Заявник під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особисто пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює), та подає його копію. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки заявник разом із заявою подає документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав. За відсутності такого документа заява не приймається.

Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі приймається шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу такої реєстрації. Моментом надходження заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі є дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав.

 

 

Web-адреса: cnap.kupyansk-rada.gov.ua/news/id/661 | Переглядів: 249Дата публікації: 12:04 25.05.2016