Прийнято зміни до Податкового кодексу, що стосуються плати за землю
Прийнято зміни до Податкового кодексу, що стосуються плати за землю

Поділитися новиною:

Прийнято зміни до Податкового кодексу, що стосуються плати за землю

Прийнято зміни до Податкового кодексу, що стосуються плати за землю

Сьогодні 21 грудня 2016 року проголосовано зміни до Податкового кодексу, що врегульовують питання мінімальної орендної плати, які відстоювалися протягом останніх двох років Асоціацією міст, а саме Законом про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) (№5368), внесено такі зміни до статті 288:

1) у пункті 288.1:
в абзаці третьому слово “податкової” замінити словом “фінансової”;
доповнити абзацом четвертим такого змісту: “Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України”;
2) у пункті 288.5:
підпункт 288.5.1 викласти в такій редакції:
“288.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території”;
“288.5.4. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки”.
“У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115”.

Крім цього також прийнято Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (законопроект 5132 від 15.09.2016):

4. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

“274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки”.
Пункт 277.1 статті 277 доповнити словами “а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області”.
“288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських не може перевищувати розміру земельного податку”.

Змінено СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ (Це актуально для сільських територій)

“293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0, 95”;
у підпункті 293.9.2 цифри “0,49” замінити цифрами “0,57”;
у підпункті 293.9.3 цифри “0,49” замінити цифрами “0,57”;
у підпункті 293.9.4 цифри “0,16” замінити цифрами “0,19”;
у підпункті 293.9.6:
абзац перший викласти в такій редакції:
“293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33”;

ІНДЕКСАЦІЯ В 2017 (ЗА 2016 РІК)

“7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:
для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків;
для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків”;

Web-адреса: cnap.kupyansk-rada.gov.ua/news/id/1730 | Переглядів: 203Дата публікації: 09:16 17.01.2017